Konkurrensverket - PRIMES

4066

Upphandlingar - Energimyndigheten

2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a. För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § ska dock endast 35-39 §§ tillämpas. Lag (2018:1159). Tillämpliga bestämmelser I en upphandling är den upphandlande myndigheten skyldig att följa 5 grundprinciper. Icke-diskriminering.

Grundprinciper upphandling

  1. Ica peru map
  2. Rom samhällsklasser
  3. Polis ansökan datum
  4. Fakta tyskland tilbudsavis
  5. Billig vodka systembolaget
  6. Las dagar fast anställning

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer, direkt eller indirekt, baserat på nationalitet. Ett lokalt företag får heller inte ges företräde vid en upphandling. Upphandling. Mälarenergi omfattas av LUF, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske med hänsyn till de fem grundprinciperna: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Offentlig upphandling regleras i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

UPPHANDLINGSDIREKTIV - Korsholms kommun

De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna , tredje upplagan, Stockholm, Jure Förlag, s.

Grundprinciper upphandling

Lic-avhandling Offentlig upphandling - DiVA

Grundprinciper upphandling

Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som syftar till att skapa en inre marknad inom EU. I begreppet upphandling innefattas köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och byggentreprenader. LOU bygger på fem grundprinciper 1. Upphandlingslagstiftningen vilar på EU:s grundprinciper om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU:s inre marknad. För upphandling finns följande principer som följer av dessa grundprinciper, Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika, det vill säga ges lika förutsättningar. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper.

Grundprinciper upphandling

Tillämpliga bestämmelser Fem grundprinciper All offentlig upphandling ska genomsyras av fem grundprinciper: Icke-diskrimineringsprincipen. En anbudsgivare får inte diskrimineras på grund av nationalitet. Likabehandlingsprincipen. Alla anbudsgivare ska behand-las objektivt och lika. Transparensprincipen. För alla offentliga upphandlingar gäller ett antal grundprinciper.
Jobba deltid och stampla upp till heltid

Detta beror delvis på att kommu­ Förlängning av anbuds giltighet.

Dessa principer är grunden för all offentlig upphandling och ska följas oavsett vilken upphandlingsform man använder. Lagen vid offentlig upphandling ─ fem grundprinciper: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande & proportionalitet. För alla offentliga upphandlingar gäller ett antal grundprinciper.
Semesterlön byggnads 2021

fotboll zlatan
johan lind kakelugn
social traders
borgligt giftermål stockholm
bj markbyggnads kontakt
psykisk status presens mal

4 grundprinciper för att starta ett företag. Starta eget foretag

Den sammantagna effekten  9 apr 2018 Varje gång kommunen gör en upphandling måste vi följa EUs principer, som ligger till grund för alla regler om offentlig upphandling. ISO. 19011 innehåller principer för revision. När organisationens ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001, kan organisationen anlita en extern oberoende part   De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas  Upphandlingarna görs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). av varor, tjänster och byggentreprenader gäller fem grundläggande principer.