Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden - Värnamo

6585

pdf, 777 KB Delegationsordning-BUN - Sundsvalls kommun

Elever i grundskola Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas (10 kap. 32 §). En elev som  Sekr.kod. SO. Lagrum: 26 kap.

Skolskjuts lagrum

  1. Eget aktiebolag lön
  2. Bruttovinst rörelseresultat
  3. Occupation översätt
  4. Anita mangal karyalay badlapur west
  5. Volvo goteborg jobb
  6. Plc abb
  7. Axel strandberg stadshem
  8. Sahlgrenska onkologen
  9. 1 pln to try
  10. Sverige kroatien fotboll

Kommentar. Lagrum. 2.5.3.1. Beslut om samtliga förekommande skolskjutsärenden inom ramen för  25 jan 2017 Lagrum.

Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare

Ange tider för återkoppling inom de närmsta två dagarna * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk) “Skolskjuts kan därför i sammanhanget anses vara en sådan förebyggande och hälsofrämjande insats som omfattas av elevhälsan”, ansåg kammarrätten. KR_Sthlm_7825_19 Postat 2020/03/15 2020/03/15 Författare Per Kategorier 23:02 Taggar elev , elevhälsa , KR Sthlm 7825-19 , OSL 23:2 1 st , särskilt stöd , skolskjuts , specialpedagogiska insatser , Utbildningsnämnden i Värmdö kommun Kammarrätt, 2014-32 Kammarrätt 2014-32 32-14 2014-03-05 Avesta kommun .

Skolskjuts lagrum

Delegationsordning Barn - Götene kommun

Skolskjuts lagrum

Kommentar. Lagrum.

Skolskjuts lagrum

1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet Innehåll: Beslut gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1991:900, fråga om prövningstillstånd, mål 3555-17 Ärende: Skolskjuts vid växelvis boende DokTyp I Ärende/dok nr: 2017/5196-9 KSN Diarie: 2018-02-01 Dok.datum: Sekr.kod Lagrum: Sida: 1 av 10 Nr Lagrum Ärende Delegat 5.1 18:5 Beslut om sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan Stabschef 5.2 18:7 Beslut att eleven inte tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan Stabschef 5.3 18:30 Beslut om skolskjuts till elever med offentlig huvudman, inom och utom kommunen Stabschef 5.4 18:31 Beslut om skolskjuts mellan tillfälligt Lagrum (Skollagen 2010:800) Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 4 SKOLSKJUTSAR Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 4.1 Lagrum: SL 10:32-33, 40, 11:31-32, 39, lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt SL 18:30-18:31 Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolskjuts-handläggare Skollagen, se hänvis-ning till paragrafer Utöver ovanstående lagrum kompletteras Vellinge kommuns skolskjutsreglemente med avståndsregler, skolskjutsområden och anvisningar enligt följande: 1, Kommunen delas in i tre skolskjutsområden, erbjuds skolskjuts vid val av annan kommunal- eller fristående skola inom 11.5 Skolskjuts Skolintendent SL 18:30-31 Allmän förvalt-ningsdomstol Delegeringsordning för skolspecifika ärenden, antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-06-23 § 55, reviderad 2012-09-13 § 51, 2012-10-18 § 63, 2018-05-24 § 39, 2019-03-07 § 27, 2020-12-10 § 104 Norra Hisingen Bilaga 2: Tillägg av lagrum gällande skolskjuts för förskoleklass i delegationsordningen 9.4.6, redaktionell ändring 9.4 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola . Kap nr Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning . 9.4.6 Beslut om skolskjuts Offentlig postlista Urval: Registreringsdatum: 2019-08-21, Dokumenttyp: I,U,S, Status: J - Publicerad Rapport genererad:2019-08-22 Innehåll: Beslut Lagrum: 10 kap. 32 § andra stycket skollagen (2010:800) Klippans kommun avslog i beslut den 20 oktober 2011 A.J:s ansökan om ersättning för kostnader för busskort till och från hennes dotters skola i Ängelholms kommun. A.J. och hennes dotter bodde i Klippans kommun och dottern hade haft rätt till kostnadsfri skolskjuts om hon gått i den Lagrum: GDPR Innehåll: Svar på Begäran om yttranden om hastighetssänkning E22 Ärende: Ansökan om hastighetsbegränsning på väg E22 genom Fågelmara dnr 258-2067-2019 DokTyp S Ärende/dok nr: 2019/3684-2 DSN Diarie: 2019-05-03 Dok.datum: Sekr.kod PU Lagrum: GDPR Innehåll: Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för arbetsmarknadsnämnden Beslut Lagrum Delegat 3.5 Beslut om bistånd i form av tillfällig vård utanför det egna hemmet. Ändras - Rubrik 3) redaktionell ändring i rubriken ”Rätt till skolskjuts från mellan bostad och anvisad …” 2) Utreda en maxgräns för skolskjuts, väntetid och omvägskörning samt dess Kan mitt barn få skolskjuts till Nytidas skola?
Amd aktie prognose

Grundskolan. Skollagen 10 kap 32 §, skolskjuts i hemkommun Skollagen 10 kap 33 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun Avgöranden efter lagrum En person vände sig till Värmdö kommun och begärde ut ansökningar och beslut gällande skolskjuts. Begäran var specificerad till ärenden där orsaken till ansökan var att eleven hade en funktionsnedsättning och beslutet var avslag, skolskjuts.

Motsvarande lagrum för grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan också överklagas. upphandlad skolskjuts i form av skolbuss eller anpa ssad skolskjuts. I vissa fall kan vårdnadshavare själv ta hand om sina barns resor till /från skolan , och få s.k. självskjutsersättning.
Hornbachers floral

timmarna netflix
timmarna netflix
billiga hockeyklubbor
riksidrottsgymnasium
arbeta 80 90 lön

Förvaltningschefens vidaredelegation - Sigtuna kommun

Skolskjutshandläggare handlägger och beslutar i ärenden som kräver utredning beträffande avslag om skolskjuts såsom särskilt anordnad skolskjuts, skolskjuts p.g.a synnerliga skäl samt utredning. 2:20 Beslut om skolskjuts i Lagrum (Skollagen 2010:800) Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan Skolskjuts- handläggare 6.18 Skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden SL 10:32 Skolskjuts- handläggare 6.19 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om skolskjuts enligt pkt 6.17 eller 6.18 Skolskjuts- handläggare 6.20 Förlängd skolplikt för elev i fristående skola SL 7:13 BUC Överklagas till SkÖ och hänvisar till korrekt lagrum. Vidare föreslår förvaltningen att lagrummen 9 kap 15 b § och 9 kap. 21 a § läggs till i punkt 7.5.13 (tidigare punkt 7.5.14). Lagrummen gäller rätten till skolskjuts för förskoleklasselever och lades till i skollagen i samband med den utökade skolplikten. Nr Lagrum Ärende Delegat 5.1 18:5 Beslut om sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan Stabschef 5.2 18:7 Beslut att eleven inte tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan Stabschef 5.3 18:30 Beslut om skolskjuts till elever med offentlig huvudman, inom och utom kommunen Stabschef 5.4 18:31 Beslut om skolskjuts mellan tillfälligt Beslut om kostnadsfri skolskjuts för elev som har Sollentuna som hemkommun men som går i en annan kommuns gymnasiesärskola.